• Du är unik!

Välkommen till the Mothership!

★ Vi på the Mothership står upp för allas lika värde och rätt, jämställdhet och jämlikhet.
Vi står på barnens sida.


Vi tycker att föräldraskapet och dess kärlek till barnet är viktigare än vad föräldrarna har för kön. Vi tror på en värld där barn får vara barn och utvecklas till individer – inte formas efter sorgliga, konservativa, gamla normer och förtryck.


Vi står upp för kvinnans rätt till att både äga och bestämma över sin egen kropp.
Vi står på de gravidas sida.


Vi är för utveckling och modernisering i form av tekniska hjälpmedel.
Vi ser teknik och formgivning som något kreativt, utvecklande, pedagogiskt och lärorikt – inte som något negativt som bör få mindre plats.

Vi på the Mothership arbetar med trycksaker och design - allt ifrån klistermärken, affischer, böcker, spel, appar och kläder!

219 SEK186,15 SEK
290 SEK246,50 SEK
290 SEK246,50 SEK
250 SEK212,50 SEK